Bảo trì máy chủ 3 giờ sáng ngày 12/4/2013 – Cập nhật phiên bản cân bằng 3.5

<!–

–>

Bảo trì máy chủ 3 giờ sáng ngày 12/4/2013 – Cập nhật phiên bản cân bằng 3.5

Để cập nhật phiên bản cân bằng 3.5, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại sẽ bảo trì bắt đầu từ 3 giờ sáng ngày 12/4/2013.

Thời gian bảo trì sẽ bắt đầu từ 3 giờ sáng, và dự kiến kéo dài tới 11 giờ trưa ngày 12/4/2013. Hệ thống Đấu Xếp Hạng sẽ được đóng vào lúc 1 giờ 30 sáng cùng ngày.

Trong thời gian bảo trì, các Anh hùng sẽ bị thoát khỏi trò chơi cũng như không thể kết nối tới máy chủ. Lần này, chúng tôi sẽ cập nhật phiên bản cân bằng 3.5, làm lại một số yếu tố và chỉnh sửa lại hình ảnh.

Mong các bạn nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe.


<!–

//AddThis Button BEGIN

//AddThis Button END

–>


Chuyên mục: Thông Báo

<!–

Tìm kiếm bài liên quan: 

–>

 

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *