Search by category:

Tương truyền rồng thần xuất hiện khi thu thập đủ 7 viên ngọc rồng …. và sẽ ban 1 điều ước cho người triệu hồi rồng thần … dragon ball,…