You might like

About the Author: admin

38 Comments

  1. Hỏi xíu sao trượng hư vô có max40% xuyên AP mà thấy mấy người vẫn lên giày xuyên AP với quỷ thư vậy,lên thêm ap hoặc máu k phải ổn định hơn à,biết là giày có tốc chạy quỷ thư giảm hồi máu song vẫn thấy thừa sao á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *