You might like

About the Author: admin

29 Comments

  1. ae muốn chơi trò này ở trên máy samsung j2 thì ae chỉ cần khôi phục cài đặt góc máy thì sẽ dc 3.3gb đủ để chơi. nhưng ae sẽ ko chơi hay sử dụng nhieeuf ứng dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *