Search by category:

25 Comments

  1. Chơi đc 3 ặc trên 1 máy k bạn..mình đã chơi 2 ặc trên 1 máy rồi.. Tạo ặc thứ 3 mà k dc😥

    Reply
  2. Em chơi 1 nik trên máy e, 1 nik trên máy mẹ e đều đã lưu, xog em vô máy em r làm như a chỉ nhưng khi ấn sang cái tk máy mẹ em thì ns vẫn là cái nhà máy e là s 😄😄 ai biết chỉ với

    Reply

Post Comment