Quy đổi RP – Hoàn trả 61% giá trị nhân Quốc Tế Thiếu Nhi từ 00:15 01/06 đến 23:59 04/06

<!–

–>

Quy đổi RP – Hoàn trả 61% giá trị nhân Quốc Tế Thiếu Nhi từ 00:15 01/06 đến 23:59 04/06

Quốc Tế Thiếu Nhi có RP mua sắm xả láng thì còn gì bằng.

127-60-800x450.jpg - 334.97 kb

Từ 00:15 ngày 01/06 đến 23:59 ngày 04/06, khi quy đổi RP tới mốc tương ứng bạn sẽ được tặng thêm 61% giá trị RP!

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40402464 (61%)
10010061161 (61%)
200210122332 (61%)
400425244669 (61%)
100010706101680 (61%)
2000220012203420 (61%)
4000
(QR Pay/
ATM/
iBanking)
440024406840 (61%)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi 61% giá trị RP tương ứng khi nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
10.000 VND161026 (61%)
20.000 VND322052 (61%)
50.000 VND8049129 (61%)
100.000 VND16898266 (61%)
200.000 VND340195535 (61%)
500.000 VND8564881344 (61%)

[ẤN VÀO VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH NẠP SMS]

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1220 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3420 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 669 RP tổng cộng 1680 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới các mốc của chương trình, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3420 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

6659 2       


<!–

//AddThis Button BEGIN

//AddThis Button END

–>


Chuyên mục: Khuyến mãi

<!–

Tìm kiếm bài liên quan: 

–>

 

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *