Search by category:
PC

Sát Thủ Cầm Dao Mũ – Murder – Game vui#satthucamdaomu
#amsatducvui
#murder
#gamevui
– Try to become king and stay in the throne to secure a lasting reign in this nasty stab-a-roo.
SPACEBAR to charge a stab or to bust murderers and schmurderers.
This is a new game to celebrate exotworking’s ten years of existence btw. Stabs away!
– Cố gắng trở thành vua và ở lại ngai vàng để bảo đảm một triều đại lâu dài trong stab-a-roo khó chịu này.
KHÔNG GIAN để buộc tội một kẻ đâm hoặc để bắt kẻ giết người và kẻ lừa đảo.
Đây là một trò chơi mới để kỷ niệm mười năm tồn tại của btw. Đâm đi!

sát thủ cầm dao mũ, murder, game am sát đức vua, game vui,án sát đức vua, làm vua, sát thủ, game thiếu nhi

Xem Thêm Bài Viết PC Khác:https://taigamemienphi.edu.vn/pc

Nguồn:https://taigamemienphi.edu.vn/

Post Comment