You might like

About the Author: admin

22 Comments

  1. Cho mình hỏi kích thước Super Shenron( Dragonball Super) và Aurelion Sol( League of Legends) thì " ngài " nào to hơn :), nghe nói cái đuôi trải dài của Aurelion Sol đã bằng 1 dải ngân hà rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *