Thông báo cập nhật bản vá ngày 18/7/2013

<!–

–>

Thông báo cập nhật bản vá ngày 18/7/2013

Vào 10 giờ ngày 18/7/2013, Liên Minh Huyền Thoại sẽ cập nhật một bản vá nhỏ để cập nhật trang phục tối thượng Udyr Tứ Linh Vệ Hồn và sửa các lỗi nhỏ khác.

Để cập nhật bản vá này, các Anh hùng chỉ cần thoát trò chơi và ở lần đăng nhập kế tiếp, trò chơi sẽ tự động được cập nhật.

Các anh hùng có thể tải bản cập nhật tại đây để giảm tải băng thông, hỗ trợ tốt hơn cho máy chủ Liên Minh Huyền Thoại:

Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 | Link 6

Chúc các bạn thành công.


<!–

//AddThis Button BEGIN

//AddThis Button END

–>


Chuyên mục: Thông Báo

<!–

Tìm kiếm bài liên quan: 

–>

 

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *