You might like

About the Author: admin

26 Comments

  1. Ước gì lmht ra item loại bỏ kỹ năng. Như khi veiga dùng E vòng choáng ấn zô nó phát mất. và nếu mình bị choáng từ trước thì nó cũng giải bỏ khả năng choáng như thanh tẩy

  2. Buff Kalista cũng chưa đáng kể, chủ yếu vẫn là ăn ý giữa cặp bot kalista trước giờ vẫn vậy không mạnh cũng chẳng yếu :)) có trình tự khắc bá như Irelia thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *