Search by category:

5 Comments

  1. Tại game này lâu, đợi cho đã rồi nửa tiếng sau cập nhật lỗi cái tại lại mà ko phải một mà là hơn 5 lần liên tiếp, tức quá xoá game luôn

    Reply

Post Comment