tam giác vuông cân Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

tam giác vuông cân

Bạn đang xem: tam giác vuông cân Tiếng Anh là gì

isosceles right triangle

NOUN

/aɪˈsɔsəˌliz raɪt ˈtraɪˌæŋgəl/

Tam giác vuông là một trong tam giác sở hữu một góc là góc vuông (góc 90 độ). Mối mối liên hệ Một trong những cạnh và góc của một tam giác vuông là nền tảng cơ bạn dạng của lượng giác học tập.

1.

Tam giác vuông cân nặng là tam giác vuông sở hữu nhì cạnh nhiều năm cân nhau.

Xem thêm: Ảnh trai đẹp Trung Quốc và hot boy Trung Quốc dễ thương

An isosceles right triangle is a right triangle that has two equal length legs.

2.

Một tam giác vuông cân nặng sở hữu Điểm sáng của tất cả tam giác cân nặng và tam giác vuông.

An isosceles right triangle has the characteristic of both the isosceles and the right triangles.

Một số loại tam giác không giống nhau phụ thuộc vào phỏng nhiều năm cạnh:

- equiangular triangle: tam giác đều - là tam giác sở hữu 3 cạnh cân nhau.

Xem thêm: Sữa bột Pediasure pha sẵn 110ml/vỉ 4

- isosceles triangle: tam giác cân nặng - là tam giác sở hữu 2 cạnh cân nhau.

- right-angled triangle: tam giác vuông - là tam giác sở hữu một góc 90 phỏng.

- isosceles right triangle: tam giác vuông cân nặng - là tam giác sở hữu 2 cạnh cân nhau và sở hữu một góc 90 phỏng.